Nodarbības "Juniors" siltajās smiltīs bērna radošo prasmju attīstībai

Ar mūzikas terapijas elementiem

No 1,8 - 4 gadiem

Ar krāsaino smilšu aplikācijām un zīmēšanu smiltīs (Smilšu kino)

No 3 - 6 gadiem