top of page

Vecāku atsauksmes

Mīļais Sparģelīša kolektīvs! Esmu no sidrs pateicīga par šiem gadiem, kurus mans dēls ir pavadījis siltā, ģimeniskā un gaišā vidē. Lai jums arī turpmāk izdodas bērniem radīt tik veselīgu un atbalstošu vidi!

Jūs bijāt, kā otrā ģimene! Man vienmēr bija mierīgi atstāt meitu!

Mums ļoti patika mācību process, darba organizācija. Svarīgi, ka bērnam patika nākt uz dārziņu. Novēlām izturību, stabilu kolektīvu un daudzveidību mācību procesā. Lai izdodas viss iecerētais un noturēt to unikālo siltumu, smaidu un mērķtiecību!

Paldies par siltumu, mīļumu un sapratni 9 gadu garumā. Mēs vienmēr esam jutušies droši un pasargāti arī grūtos brīžos. Vislabākie un siltākie sveicienu Dacītei, kas saņēma mūsu abus bērnus un jaunāko izaudzināja līdz skolas gaitām. Paldies Daigai, kas palaida vecāko bērnu skolas gaitās un bija blakus grūtos brīžos mūsu jauneklim. Mums ļoti patīk, ka bērni, neskatoties uz bērnu atšķirīgo vecumu, dzīvo draudzīgi kopā. Paldies visām parējām skolotajām, kas pieskatīja mūsu bērnus! Novēlu, lai piepildās visi iecerētie plāni!

Jūs esat labākie! Liels paldies par rūpēm, mīlestību un lielo darbu, kas ieguldīts mūsu bērnos! Lai izdodas arī turpmāk, nezaudēt optimismu un pārvarēt visus izaicinājumus! Ticu, ka tieši tādās skaistās dienās kā šī ir milzīgs gandarījums par paveikto un rodas spēks turpināt strādāt!

Paldies par jauko laiku bērnudārzā, jaukajām audzinātājām, vadību un foršajām ekskursijām. Lai turpmāk paklausīgi audzēkņi, strādīgi pedagogi un viss izdodas!

bottom of page