top of page

Knīpas un Knauķi

5 - 7 gadi
Skolotājas:

Grupas dienas režīms:

08.00 – 09.20  Labrīt, Knīpuči! Galda spēles, rotaļas.

09.20 – 09.40  Brokastis

09.40 – 11.40  Mērķtiecīga rotaļu darbība kopā ar skolotāju ( tai skaitā mūzikas un sporta nodarbības 2 reizes  nedēļā)

11.50 – 12.50  Pastaiga

13.00 – 13.30  Pusdienas

13.30 – 14.30  Relaksācijas stunda

14.30 – 16.00  Prasmīgie darbiņi, individuālais darbs

16.00 – 16.20  Launags

16.30 – 19.00  Pastaiga, mājās došanās.

Dace Kokoreviča

Izglītība:

  • bakalaura grāds studiju programmas "Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs (matemātikas)"  RPIVA;

  • sertifikāts "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (120 stundas)".

 

PII "Sparģelītis" strādā no 2013.gada.

"Strādāt ar bērniem man sagādā prieku. Katra diena ir kā izaicinājums. Bērns spēj sagādāt dažādus pārbaudījumus, ar kuriem ir jātiek galā. Bērni ir atklāti un ļoti labi draugi."

bottom of page