top of page
1 (2).jpg


Izglītības iestādes vīzija, misija un darbības mērķi

Vīzija
Mēs zinām, ka ikvienā bērnā ir potenciāls gūt panākumus. Pirmsskola SPARĢELĪTIS būs palīgs bērnam svarīgajā pasaules izzināšanas un atklāšanas ceļā. Mēs palīdzēsim bērniem apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, iemācīties pārvarēt grūtības un noticēt sev, lai zinātkāre neapsīkst, bet attīstās.

 

Misija
Bērni piedzimst ar zinātkāri par apkārtējo pasauli, ar vēlmi saprast, kā tā ir uzbūvēta. Mūsu misija ir nodrošināt bērnam iespēju izzināt sevi, apkārtējo pasauli un sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Darbības pamatmērķi​

  • domājam par to, lai pasaules izziņas process ir bērnam patīkams, viegls, vienkāršs, bērna intereses atbalstošs un prieka pilns; 

  • bērns mācīsies mācīties, apzināsies  savas vēlmes, vajadzības un intereses;

  • mācīsies pārvaldīt savas emocijas, domas un uzvedību;

  • mācīsies izvirzīt mērķus un sasniegt tos;

  • mācīsies pieņemt atbildīgus lēmumus;

  • mācīsies izvērtēt savus sasniegumus, uzņemties atbildību;

  • mācību un audzināšanas darbs šeit notiek no brīža, kad bērns ierodas bērnudārzā, līdz brīdim, kad aiziet mājās.

Principi, ko ievērojam pedagoģiskajā darbā (M.Montesori):

Skaties uz bērnu! – skolotājs vēro bērna darbību, pamana, kas bērnu interesē, un rada vidi, kurā bērnam darboties.

Netraucē bērnam! – Sargāsimies aiz nepacietības bērna vietā darīt to, ar ko bērns pats var tikt galā, ja viņu nesteidzina un nepārtrauc!

Palīdzi bērnam izdarīt pašam! – Rūpes par to, lai bērnam būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasme.

Mūsu vērtības: atbildība, cieņa, drošība, sadarbība, rūpes par vidi, veselīgs dzīves veids,  godīgums, Dzimtenes mīlestība, sevis apzināšanās.
 
Izglītības programmas nosaukums: Pirmsskolas izglītības programma
Licence: Nr. 5327 no 06.08.2012. - izsniegta uz nenoteiktu laiku.​
​Programmas kods: 01011111

  • Facebook
bottom of page