Ritmikas un tautisko deju pulciņš

                    Ritmika attīsta ritma izjūtu un palīdz izstrādāt pareizu stāju un kustību grāciju. Nodarbības šajā vecumā veidojas uz asociatīvās domāšanas pamata un tiek novadītas rotaļu formā. Nodarbību laikā bērns mācās koordinēt savas kustības un muskuļu darbību, kā arī mēģina izteikt savas emocijas caur kustību. Bērns mācās noteikt savu kustību raksturu, tempu, dinamiku. Ritmikas nodarbībās māca izteikt savas emocijas mūzikas ritmos, tādā veidā palīdzot attīstīt spēju pašizpausties.

Galvenie darbības veidi ritmikas un tautas deju pulciņā: 
             * visdažādākā satura ritma un muzikālās rotaļas, vingrinājumi,

dziesmas un  inscenējumi;
            * dejiskie vingrinājumi un tautu dejas – apgūstot tautu deju soļus, elementus, pašas tautu dejas un līdz ar to arī interesi par tautas mūziku un tradīcijām.

PIRMDIENĀS  TREŠDIENĀS

16.30 – 17.00 (2-3 gadi)

  17.00-17.30 (4-6 gadi)