1 (2).jpg

SPARĢELĪTIS ir Latvijā pirmā Estētikas skola, kas laika gaitā pāraugusi par vienu no atpazīstamākajiem Rīgas bērnudārziem. Estētikas skolas SPARĢELĪTIS darbība sākās pirms vairāk nekā  30 gadiem - 1989. gadā Republikas Medicīnas darbinieku namā, kā derīgo iemaņu skoliņa pirmsskolas vecuma bērniem. No 1995. gada skola kļūst par licencētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi dibinātājas un valdes locekles Aijas Pumpures vadībā.

Izglitības iestādes vīzija, misija un darbības mērķi

Vīzija
SPARĢELĪTIS ir sociāli atbildīgs un ilggadīgs uzņēmums.
Pirmsskola, kurā tiek nodrošināta labvēlīgā vide bērna daudzpusīgai attīstībai.
Vīzija par izglītojamo: zinātkārs, radošs, dzīvespriecīgs bērns, kurš dzīvo veselīgi, ar prieku mācās, gūst pieredzi par sevi un citiem.

 

Misija
Īstenot kvalitatīvu izglītošanas un audzināšanas procesu, kurā tiek ievērota katra bērna personība, vajadzības, spējas un intereses.

 

Darbības pamērķi​
* veicināt bērnu vispusīgu attīstību
* atbildīgi strādāt ar bērniem, kā arī sadarboties ar viņu ģimenēm
* radīt bērnos interesi izzināt apkārtējo pasauli​
* mācīt bērniem veidot ētisku un estētisku vidi ap sevi
* nostiprināt bērnu prasmes un iemaņas, pildot dažādus darbības veidus
* mācīties kopā svinēt, rotaļāties, priecāties.

Vērtības cilvēkcentrētā veidā: atbildība, cieņa, drošība, sadarbība.
 
Izglītības programmas nosaukums: Pirmsskolas izglītības programma
Licence: Nr. 5327 no 06.08.2012. - izsniegta uz nenoteiktu laiku.​
​Programmas kods: 01011111

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
  • Facebook