top of page

Mūsu stāsts:

 

Rīgā, Ziedoņdārza rajonā, atrodas maza ieliņa – Sparģeļu iela. Šo vārdu tā nes jau vairāk nekā 140 gadus.


Leģenda stāsta, ka laikā, kad Sparģeļu ielas otrajā namā atradās bērnu patversme, mājā uz dzīvi esot apmeties rūķis, kuram patika iepriecināt grūtībās nonākušos bērnus. Pieaugušie to nekad nav redzējuši, bet bērni, kas dzīvojuši šajā namā, ar rūķi bija ļoti sadraudzējušies. Rūķītis bērnus uzklausīja, samīļoja, palīdzēja tiem mācīties, deva padomus, kā risināt grūtas situācijas, kā būt stipriem un veseliem. Bērni gribēja zināt, kā rūķīti sauc.  Rūķis atbildēja: ”Sauciet mani par Sparģelīti.” Bērni pavadīja ar rūķīti kopā daudz laimīgu dienu. Pienāca laiks, kad patversmi likvidēja. Šajā namā vēlāk bija citas iestādes un iemītnieki, bet rūķītis šo namu nekad nav pametis, cerībā, ka kādreiz bērni šeit atgriezīsies. Tā arī notika. Vēlāk šo namu pat nosauca viņa vārdā – “SPARĢELĪTIS”. 

 

_1-2_edited.jpg

Vēsture:

Mūsu bērnudārza ēka radīta pēc ievērojamā Rīgas pilsētas arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta un nodota ekspluatācijā tālajā 1905.gadā.

 

Estētikas skolas “SPARĢELĪTIS” darbība sākās pirms vairāk nekā 30 gadiem - 1989. gadā toreiz Latvijas Republikas Medicīnas darbinieku namā kā derīgo iemaņu skoliņa pirmsskolas vecuma bērniem. No 1995. gada skola kļūst par licencētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi dibinātājas un valdes locekles Aijas Pumpures vadībā.

Izglītības programmas nosaukums: Pirmsskolas izglītības programma


Licence: Nr. 5327 no 06.08.2012. - izsniegta uz nenoteiktu laiku.​
​Programmas kods: 01011111

VĪZIJA

Mēs zinām, ka ikvienā bērnā ir potenciāls gūt panākumus. Pirmsskola SPARĢELĪTIS būs palīgs bērnam svarīgajā pasaules izzināšanas un atklāšanas ceļā. Mēs palīdzēsim bērniem apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, iemācīties pārvarēt grūtības un noticēt sev, lai zinātkāre neapsīkst, bet attīstās.

MISIJA

 

Bērni piedzimst ar zinātkāri par apkārtējo pasauli, ar vēlmi saprast, kā tā ir uzbūvēta. Mūsu misija ir nodrošināt bērnam iespēju izzināt sevi, apkārtējo pasauli un sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

 

Darbības pamatmērķi​

  • domājam par to, lai pasaules izziņas process ir bērnam patīkams, viegls, vienkāršs, bērna intereses atbalstošs un prieka pilns; 

  • bērns mācīsies mācīties, apzināsies  savas vēlmes, vajadzības un intereses;

  • mācīsies pārvaldīt savas emocijas, domas un uzvedību;

  • mācīsies izvirzīt mērķus un sasniegt tos;

  • mācīsies pieņemt atbildīgus lēmumus;

  • mācīsies izvērtēt savus sasniegumus, uzņemties atbildību;

  • mācību un audzināšanas darbs šeit notiek no brīža, kad bērns ierodas bērnudārzā, līdz brīdim, kad aiziet mājās.

Principi, ko ievērojam pedagoģiskajā darbā (M.Montesori):

Skaties uz bērnu! – skolotājs vēro bērna darbību, pamana, kas bērnu interesē, un rada vidi, kurā bērnam darboties.

Netraucē bērnam! – Sargāsimies aiz nepacietības bērna vietā darīt to, ar ko bērns pats var tikt galā, ja viņu nesteidzina un nepārtrauc!

Palīdzi bērnam izdarīt pašam! – Rūpes par to, lai bērnam būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasme.

Mūsu vērtības: atbildība, cieņa, drošība, sadarbība, rūpes par vidi, veselīgs dzīves veids, godīgums, Latvijas tradīcijas un kultūra, sevis apzināšanās.

bottom of page