top of page

Uzņemam bērnus no 1,6 - 6 gadu vecumam 4 bērnudārza grupās:

DSC_6937.jpg

1,6-2 gadi

Īpaši izveidota grupa mazuļu adaptācijas periodam bērnudārzā. Grupā paredzēta vieta tikai 6-7 bērniem.

DSC_6958.jpg

2-3 gadi

Grupa bērniem no 2 līdz 3 gadu vecumam. Grupā paredzēta vieta 12 bērniem.

9.jpg

3-5 gadi

Grupa bērniem no 3 līdz 5 gadu vecumam. Grupā paredzēta vieta 12 bērniem.

DSC_6918.jpg

Grupa bērniem no 5 - 7 gadu vecumam. Sagatavošana skolai.

Uzņemšanas kārtība:

  • Lai pieteiktos grupā, jāuzraksta iesniegums par uzņemšanu pirmsskolā.

  • Kad abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek noslēgts līgums.

  • Līguma slēgšanas brīdī vecākam, kurš paraksta līgumu, līdzi nepieciešams savs un bērna personu apliecinošs dokuments, kā arī bērna veselības karte, veidlapa Nr. 026/u.

200 €

Iestāšanās maksa (vienreizēja)

450* €

Mācību maksa/mēnesī

5,00** €

Maksa par ēdināšanu/dienā

Cenas:

PII Sparģelītis ir noslēgti līgumi par valsts un pašvaldību sniegto finansējumu saņemšanu!
Maksu par izglītības pakalpojumu un ēdināšanu iespējams samazināt atbilstoši Jūsu pašvaldības līdzfinansējumam.

*Ja izglītības iestādi apmeklē divi vai vairāk bērni no vienas ģimenes, pieejama atlaide 50 eiro apmērā no mācību maksas par katru bērnu.

**Rīgā deklarētiem bērniem pašvaldība ēdināšanas izmaksas sedz 2,00 eur/dienā apmērā, daudzbērnu (3 un vairāk bērni ģimenē) ģimenēm – 4, 00 eur/dienā apmēra.

bottom of page